Domov pro seniory Krč, Sulická 1085/53, Praha 4- Krč v současné době vyhlašuje výběrové řízení na:

 "Malířské práce"

- Výzva
- Soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr
- Smlouva dílo
- Základní způsobilost
- Krycí list nabídky
- Plánek a legenda kuchyň
- Plánky střed
- Plánky buněk
- Podklady plochy
- Legenda k plánkům
- Dodatečné informace č. 1

 

  

Ukončené zakázky

- Výzva k podání cenové nabídky na dodávku 4ks "výdejní vyhřívaný vozík"

 

 

 "Úklidové služby"

- Smlouva
- Příloha č. 1 ke smlouvě
- Písemná zpráva zadavatele dle ustanovení § 85 zák. 137/2006 Sb.

 

 

"Rekonstrukce předávací stanice tepla"

- Smlouva o dílo část 1
- Smlouva o dílo část 2
- Dodatek č. 1 ke smlouvě

 

 

"Obnova vybavení prádelny"

- Kupní smlouva 

 

 

 

 

 

 


Realizace: BestSite s.r.o. | redakční systém CMS K2 | Design: CVERO