Domov pro seniory Krč poskytuje sociální služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a v domácím prostředí již svou situaci nemohou dlouhodobě zvládat za pomoci terénních sociálních služeb ani rodinných příslušníků. Věková kategorie uživatelů jsou mladší senioři ve věku 65 až 80 let a starší senioři ve věku nad 80 let.

Domov přijímá zejména seniory s trvalým bydlištěm v Praze.

Služba není poskytována seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje podmínky pro zvláštní režim viz. Zákon č. 108/2006 Sb. § 50 (např. seniorům s Alzheimerovou nemocí, s chronickým duševním onemocněním), seniorům, kteří jsou závislí na návykových látkách, seniorům s psychiatrickou diagnózou, která ohrožuje či znemožňuje život v kolektivu, seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalou zdravotnickou péči.


Realizace: BestSite s.r.o. | redakční systém CMS K2 | Design: CVERO