Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Posláním Domova je nabídnout pobytovou službu pro seniory, která zajišťuje potřebnou péči a podporu v oblasti sociální, zdravotní i kulturní s ohledem na individuální potřeby jednotlivců a zachování nejvyšší možné míry soběstačnosti.

Posláním služby je dále vytvářet podmínky pro důstojný život, uplatnění práva na soukromí a svobodu, podpora aktivního života a navázání společenských kontaktů a sociálních vazeb z přirozeného prostředí.

Domov má v základním prohlášení stanoveny krátkodobé i dlouhodobé cíle pro dosažení svého poslání a zlepšování poskytované služby.

 

Základní prohlášení

 

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva je uzavírána s každým uživatelem při jeho nástupu. Uzavíráním smlouvy si Domov a uživatel mezi sebou vyjasňují podmínky a způsoby poskytování služby v průběhu pobytu klienta v Domově, práva a povinnosti, které ze smlouvy vyplývají. Při nástupu si uživatel může zvolit způsob úhrady za pobyt, fakultativní služby, určí osoby, kterým má Domov sdělovat informace, má právo volby praktického lékaře a specialistů aj.

Je-li uživatel zbaven způsobilosti k právním úkonům, je smlouva uzavřena se soudem určeným opatrovníkem.

Konkrétní rozsah a obsah péče, stanovení cílů a přání uživatele, které by chtěl za naší pomoci naplnit, volba z nabízených činností Domova pro trávení volného času a jiná přání a potřeby jsou upřesňovány s uživatelem a  jeho klíčovým pracovníkem v tzv. individuálním plánu. Tento plán je pravidelně hodnocen a přizpůsobován přáním a potřebám uživatele.

 

Standard číslo 7 - stížnosti

Standard číslo 7 si můžete přečist zde.


Realizace: BestSite s.r.o. | redakční systém CMS K2 | Design: CVERO